heldere lucht met een zon en plukjes wolken

Geen gezeik, iedereen rijk!

Diep geroerd was ik door de toespraak van Femke Halsema bij dodenherdenking 2024 op de Dam. Dat kwam doordat het raakte aan de pijn van niet vrij zijn die ik vaak bij mezelf en anderen voel en zie èn aan mijn droom.

Mijn droom waarin iedereen in vrijheid en veiligheid leeft.

Vrijheid en veiligheid waarin iedereen zichzelf kan zijn en vanuit daar echte diepgaande verbinding aan kan gaan met andere mensen en met de wereld.

Ik geloof heel sterk dat als dat er is, er geen oorlog meer is, geen armoede en het ook een stuk beter zal gaan met het milieu.

Ik heb namelijk een diep vertrouwen dat mensen van nature diep van binnen liefdevol zijn en oog hebben voor zichzelf, een ander en de wereld.

Deze kant komt naar boven als je je veilig en vrij voelt. Vrij van angst voor afwijzing, vrij van angst om te kort te hebben.

Vrij om zelf te leven en om een ander te laten leven.

Daarom ga ik voor vrijheid!

Voor mezelf en voor een ander.

Om met van Kooten en de Bie te spreken: geen gezeik, iedereen rijk ;-)

Herinneringen

Terug naar de toespraak van Femke.

Ze benoemde:

 • dat het geweld nog voortraast in de herinnering. Ook als een oorlog tot een einde is gekomen.
 • dat oude angst zomaar kan opvlammen door een plotseling geluid of agressie.
 • gevoelens van pijn, verlatenheid en onveiligheid voortleven bij de betrokkenen, hun kinderen en kleinkinderen.

En riep op om:

 • De vrede en onze open samenleving te beschermen;
 • door op te staan tegen haat en discriminatie en voor vrije pers en democratie;
 • een zacht gemoed te hebben;
 • en oog te hebben voor iedereen die rouwt;
 • soms even stil zijn en elkaar tot troost zijn.

Voor mij gaat dit niet alleen over mensen die een oorlog hebben meegemaakt of van wie de ouders een oorlog hebben meegemaakt.

Dit gaat over ons allemaal.

Iedereen heeft herinneringen die ons gemaakt hebben tot wie we zijn, met daarbij ook vervelende herinneringen die (vaak onbewust) geactiveerd kunnen worden in het heden. Waardoor je je niet volledig veilig en vrij voelt.

Opstaan voor je eigen vrijheid?

En ja, kan je dan opstaan om de vrede en openheid in jezelf te beschermen

 • door op te staan voor jezelf: voor vrije expressie van wat er bij je speelt en voor jouw keuzes,
 • grenzen aan te geven,
 • een zacht gemoed te hebben voor jezelf,
 • oog te hebben voor je eigen rouw en onveiligheid,
 • en soms even stil te zijn en jezelf te troosten?

Als je jezelf deze vrijheid en geborgenheid kan geven, dan komen er op alle vlakken vrijheid en speelsheid naar boven. Borrelt het optimisme op en zie je mogelijkheden voor jezelf en voor anderen.

Geen gezeik, iedereen rijk!

Deel deze blog!